ukrknyga (ukrknyga) wrote,
ukrknyga
ukrknyga

Оновлення за серпень 2010 (І частина)

У зв'язку з великою кількістю нових книг на сайті розміщую посилання на них за першу половину серпня.

ІСТОРІЯ

Всесвітня історія

Бакало І. Національна політика Леніна
Історія середніх віків (І період)/ Упор. Сорочан С. Б.
Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення, історія, розпад
Коханець Л., Коркодим В. Історія одного фронтового відрядження: Ічкерія проти неоімперіалізму
Крушинський Ф. Національна революція в Ірландії
Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами
Ротшильд Д., Уїнгфілд Н. М. Повернення до різноманітності: Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни

Історія України (загалом)
Воєнна історія Галичини та Закарпаття/ За ред. В. Карпова, В. Горєлова, І. Мороза
Дорошенко Д. Нарис історії України. - Том 1
Дорошенко Д. Нарис історії України. - Том 2
"Істину встановлює суд історії": Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка/ За ред. Г. Боряка. - Т. 1: Джерела
"Істину встановлює суд історії": Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка/ За ред. Г. Боряка. - Т. 2: Наукові студії
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 1
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 2
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 3
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 4
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 5
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 6
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 7
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 8
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 9
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 10
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 11
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 12
Сергійчук В. І. Доля української національної символіки
Сергійчук В. І. Національна символіка України
Сівицький М. Історія польсько-українських конфліктів. - Т. 1
Сівицький М. Історія польсько-українських конфліктів. - Т. 2
Сівицький М. Історія польсько-українських конфліктів. - Т. 3

Давня історія
Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источниках
Анохин В. А. Монетное дело Боспора
Коротке звідомлення Всеукраїнського археологічного комітету за археологічні досліди року 1925
Фабрициус И. В. Археологическая карта Причерноморья Украинской ССР

Київська Русь
Долгов В. В. Быт и нравы Древней Руси
Долгов В. В. Очерки истории общественного сознания Древней Руси 11-13 вв.
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. - Т. 1: Античные источники/ Сост. А. В. Подосинов
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. - Т. 5: Древнескандинавские источники/Сост. Г. Глазырина, Т. Джаксон, Е. Мельникова
Дубов И. В. Новые источники по истории Древней Руси
Київська Русь: Державність, культура, право
Слово о полку Ігоревім/ Упор. О. Партицький
Франчук В. Ю. Киевская летопись: Состав и источники в лингвистическом освещении
Чичуров И. С. Политическая идеология средневековья (Византия и Русь)
Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в 11-13 вв.
Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси Х-ХІІІ вв.

Козацька Україна
Буцинский П. Н. О Богдане Хмельницком
Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: Міфи і реалії/ За ред. В. Смолія, В.Андрущенка
Дядиченко В., Стецюк Е. Борьба украинского народа за воссоединение Украины с Россией
Лепкий Б. Чекає нас велика річ
Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого
Описи Київського намісництва 70-80-х рр. 18 ст./ За ред. П. С. Соханя
Сокирко О. Український Рубікон: Полтавська битва 27 червня 1709 р. - Ч. 1
Сокирко О. Український Рубікон: Полтавська битва 27 червня 1709 р. - Ч. 2
Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини 17 ст. - Кн. 1: Воєнні дії 1648-1652
Эварницкий Д. И. Вольности запорожских козаков

Кримське ханство
Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до нач. 18 в.
Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в 18 в

Україна ХІХ - поч. ХХ ст.
Абросимова С. В., Парамонов А. Ф. Дмитро Яворницький та його родовід
Байцура Т. Закарпатоукраинская интеллигенция в России в первой половине ХІХ века
Байцура Т. Иван Семенович Орлай: Жизнь и деятельность
Байцура Т. Юрій Іванович Венелін
Вахнянин Н. Причинки до історії руської справи в Галичині
Возняк М. Кирило-Методіївське братство
Ястребов Н. В. Галиция накануне Великой войны 1914 г.

Перша світова війна
Залізняк М. Самостійна Україна - несоціалістичне гасло?
Українські січові стрільці, 1914-1920/ За ред. Б. Гнаткевича
Baczynski S. Kresy wschodnie

Українська революція 1917-1921 рр.
Андрієвський В. З минулого. - Т. 1. - Ч. 1.
Андрієвський В. З минулого. - Т. 1. - Ч. 2.
Андрієвський В. З минулого. - Т. 2. - Ч. 1.
Андрієвський В. З минулого. - Т. 2. - Ч. 2.
Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. - Т. 3
Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. - Т. 4
Бондаренко Д. Я. Взаимоотношения Временного правительства и Украинской Центральной Рады
Бош Е. Б. Год борьбы
Брик О. Тернистий шлях українського уряду
Гай-Нижник П. П. УНР та ЗУНР: Становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920рр.)
Голованов В. Я. Нестор Махно
Дукельский С. ЧК на Украине
Наддніпрянець В. Українські націонал-комуністи: Їх роля у визвольній боротьбі України 1917-1956 рр.
Скобцов Д. Е. Три года революции и гражданской войны на Кубани. - Кн. 1
Скобцов Д. Е. Три года революции и гражданской войны на Кубани. - Кн. 2

Україна між двома світовими війнами
Василенко В. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні як злочин геноциду: Правова оцінка
Зайцев Б. П. Емблематика Радянської України
Святиня і голодомор: Свідчення очевидців/ Упор. О. В. Білокінь
Шевченко К. В. Русины и межвоенная Чехословакия: К истории этнокультурной инженерии
Benes E. Podkarpatsko a jeho vztah k ceskoslovensku

Друга світова війна
Баран В. К., Токарський В. В. Україна: Західні землі, 1939-1941 рр.
Книш З. Б'є дванадцята: Спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р.
Малаков Д. Оті два роки...: У Києві при німцях
Недовіз Д. Спомини з молодих літ
Сергійчук В. І. Поляки на Волині в роки Другої світової війни
Сергійчук В. І. Український здвиг: Закерзоння, 1939-1947
У сяйві нашого Києва: "Українське слово" у Києві в 1941 р./ Упоряд. Ю. Бойко

Радянська Україна 1945-1991 рр.
Боротьба за незалежність України у 1989-1992 рр.: Чернігівська крайова організація Народного руху України за перебудову/ Упор. С. Бутко
Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби

Українська еміграція
Для України. - 1950. - Ч. 1
Для України. - 1951. - Ч. 2

ФІЛОСОФІЯ
Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990-2004 рр./ Упор. С. Кудра
Бібліографія української історії філософії 1960-2005 рр./ Упор. С. Кудра
Возняк В. С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема
Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство
Сочинения Григория Саввича Сковороды/ Под ред. Д. И. Багалея
Туренко О. С. Страх: Спроба філософського усвідомлення феномена

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Проза
Азімов А. Кінець вічності: Вибрані твори
Винниченко В. Гріх
Дашвар Л. Молоко з кров'ю
Дашвар Л. Село не люди
Дереш Л. Архе: Монолог, який усе ще триває
Збірка творів українських письменників з образками
Лепкий Б. В горах
Мордовець Д. Гетьман Петро Сагайдачний
Скрябін К. Я, "Побєда" і Берлін
Сочинения и письма П. А. Кулиша/ Под ред. Н. Каманина. - Т. 1
Сочинения и письма П. А. Кулиша/ Под ред. Н. Каманина. - Т. 2
Сочинения и письма П. А. Кулиша/ Под ред. Н. Каманина. - Т. 3
Стороженко О. Юмористичні оповідання
Чубай Г. Плач Єремії

Поезія
Барбак О. Я - протиотрута твоя: Поезії
Білохатнюк С. Renedanz: Поезії
Гай-Нижник П. Смак свободи. Згадуй мене
Олесь О. Чужиною
Франко І. Мій ізмарагд

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Барка В. Правда Кобзаря
Борзенко О., Гетьманець М. Українська мова та література: Довідник. - Кн. 2: Українська література
Вертій О. Народні джерела творчості Івана Франка
Вертій О. Пантелеймон Куліш і народна творчість: Статті та дослідження
Дорошенко В. Життє і слово: Статті на літературно-громадські теми
Євшан М. Під прапором мистецтва: Літературно-критичні статті
Клен Ю. Спогади про неоклясиків
Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. - Т. 1
Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. - Т. 2
Маковей О. Панько Олелькович Куліш: Огляд його діяльності
Партицький О. Темні місця в "Слові о полку Ігоревім"
Сумцов Н. Ф. В. А. Жуковский и Н. В. Гоголь
Українська література революційної доби
Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): Бібліограф. покажчик/ За ред. О. Лучук, Т. Лучука
Якимів Д. Іван Франко: Біографічно-літературний нарис в другі роковини його смерти

МОВОЗНАВСТВО

Білецький А. О. Про мову і мовознавство
Брицын В. М. Сопоставительное исследование синтаксических синонимов в русском и украинском языках
Д'яков А., Кияк Т., Куделько З. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення
Клименко Н. Ф. Як народжується слово
Погрібний М. Українська літературна вимова
Чак Є. Д. Мандрівка в країну слова

Словники
Англійсько-французько-німецький словник термінології Європейського Союзу/ За ред. В. Єрмоленка
Бибик С. П., Єрмоленко С. Я., Постовіт Л. О. Словник епітетів української мови
Головащук С. І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник

Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови
Караванський С. Російсько-український словник складної лексики
Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник

Діалекти
Дурново Н. Хрестоматия по малорусской диалектологии
Огієнко І. Словник місцевих слів, у літературній мові не вживаних
Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району

ПОЛІТИКА ТА СУСПІЛЬСТВО
Білинський Я. Демократія давня і новочасна
Дергачов О. П. Партнерський потенціал України: Становлення і реалізація
Родинно-сімейна енциклопедія/ За ред. Ф. С. Арвата

ЕТНОГРАФІЯ
Бобульский А. Русская свадьба
Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы
Древняя одежда народов Восточной Европы: Мат-лы к историко-этнографическому атласу/ Под ред. М. Г. Рабиновича
Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології
Ількевич Г. Галицькі приповідки і загадки
Китова С. Полотняний літопис України: Семантика орнаменту українського рушника
Лукашевич П. А. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни
Малиніна А. О., Малиніна І. О., Гріднєва О. Ю. Великодній сувенір: Українська народна писанка
Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян
Миханько М. Ягілки: 51 українських народних пісень і забав на Великдень
Світ у писанках Тараса Городецького/ Упор. В. Манько
Срезневский И. Запорожская старина. - Ч. 1.
Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях
Auerhan J. Ceske osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze

РЕЛІГІЯ І МІФОЛОГІЯ
Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології
Словник античної мітології/ Упоряд. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів

КРАЄЗНАВСТВО
Археологические исследования в Крыму: 1993 год/ Под ред. В. А. Кутайсова
Батюшков П. Н. Подолия: Историческое описание
Дніпропетровськ - виміри історичної долі, 1492-2008/ Упор. О. Лазько. - Ч. 2: Коріння міста
Кругляк Ю. М. Ім'я вашого міста
Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с пол. 18 в.
Палков Т. Львов: Путеводитель
Харків багатонаціональний: Зб. наукових праць/ За ред. В. О. Кулікова

ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ
Богданов А. Короткий виклад політичної економії
Бухгалтерський словник/ За ред. Ф. Ф. Бутинця
Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного
Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління
Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків
Осипчук Л. Л. Основи казначейської справи
Остапишин Т. П. Основи банківської справи
Політична економія/ За ред. Г. А. Оганяна
Страховий та інвестиційний менеджмент/ За ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая
Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України/ За ред. В. Є. Воротіна
Тесленко Г. С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті

КУЛЬТУРА
Андрєєва О. Ф. Ударні інструменти сучасного симфонічного оркестру
Возняк М. Початки української комедії
Лепкий Б. Шевченко про мистецтво
Сідлецька Т. І. Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів
Український портрет 16-18 століть: Каталог-альбом/ Уклад. Г. Бєлікова, Членова Л.

КУЛІНАРІЯ
Українські страви/ Упор. Б. Н. Фік

Загалом - 194 книги
Subscribe

 • Нові книги за вересень 2010

  ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Об'єднана Європа: Від мрії до реальності: Історичні нариси про батьків-засновників…

 • Оновлення за серпень 2010 (ІІI частина)

  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ Гілея. - Вип. 18 Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. - Вып. 2/ Под ред. М. М. Чорефа…

 • Оновлення за серпень 2010 (ІІ частина)

  Викладаю другу частину посилань на нові книги з сайту "Українська книга" за серпень. УКРАЇНОЗНАВСТВО Вивід прав України: Док-ти і мат-ли…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments